Digitale tråde over landskabet

Digitale Tråde App
Get it on Google Play Hent app i App Store

Museer trækker digitale tråde gennem tid og rum

Med ny stedgenkendende mobilteknologi er der helt nye muligheder for inspirerende at formidle vores ellers skjulte kulturarv – der hvor forhistorien har fundet sted. Med en ny app vil man på selve fundsstederne kunne besøge såvel oldtiden som nutiden digitalt. Digitale tråde over landskabet er en Android og iPhone App, som er produceret og udviklet af Museum Midtjylland og Alexandra Instituttet. App'en benytter lokationsbaseret augmented reality til at vise digitale lag lagt oven på billeder af virkeligheden.

Spændende arkæologiske fund og bygninger fra middelalder og nyere tid vil dukke op på telefonens kameradisplay som små billedvisninger. Man kan klikke dig ind på billedet og hente informationer, som tekst, billeder, lyd og små animationsfilm. Du kan også koble dig på de involverede museers webportaler og klikke videre ind i museernes større kildemateriale.

Om projektet

Om samarbejdspartnerne

Museum Midtjylland (link) er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Herning og Ikast-Brande Kommuner. Museum Midtjylland består af museumsafdelingerne, Herning Museum, Textilforum, herregården Herningsholm og Klosterlund Museum & Naturcenter samt Vester Palsgaard Skovmuseum. Alle museums-afdelingerne varetager deres unikke del af museets tema, mennesket, heden og innovationen med spændende udstillinger og aktiviteter.
Museets grundlag er at være identitetsskabende og del af den demokratiske proces i samfundet med særlig fokus på:

Alexandra Instituttet (link) er et af Danmarks ni GTS-institutter (Godkendt Teknologisk Service) og vores hovedfokus er pervasive computing - indlejret og kommunikerende it i produkter og omgivelser. Vi tilbyder landets stærkeste og mest alsidige kompetencer inden for udvikling og anvendelse af pervasive computing teknologier. Alexandra Instituttet er brobygger imellem forskning, erhvervsliv, offentlige institutioner og borgere.

Med forskningsbaseret innovation skaber vi it-baserede produkter og services, der genererer samfundsmæssig værdi og bidrager til økonomisk vækst. Vi tager udgangspunkt i samfundsmæssige problemstillinger og primært i virksomheders og organisationers behov for at udnytte de nyeste forskningsresultater til innovative løsninger. Vi praktiserer anvendelsesorienteret it-forskning på en særlig måde. Vi kalder det forskningsbaseret brugerdrevet innovation, en sammentænkning af kommerciel relevans, forskning og brugerinddragelse.

Ambassadører

Fra sommeren 2013 er også Moesgård Museum, Skanderborg Museum og Museum Silkeborg blevet en del af projektet, idet de nu også lægger indhold ind på Digitale tråde-platformen indenfor deres respektive områder.

Moesgård Museum (link) består udover Moesgård Museum i Højbjerg også af Odder Museum og Vikingemuseet i Aarhus C. Moesgård Museums udstillinger præsenterer en række enestående fund fra Danmarks oldtid, heriblandt Grauballemanden, og våbenofringerne fra Illerup Ådal, der vidner om jernalderens magtkampe og krigskunst. Samlingen tæller også syv lokale runesten. Odder Museum er et lokalhistorisk museum i Odder med genstande fra middelalderen til nyere tid. Blandt de vigtigste fund er her brændevinssættet, som menes at være det ældst kendte destillationsapparat i Norden. På Vikingemuseet kan man se de arkæologiske fund, som er gjort på det sted ved Skt. Clemens Torv, hvor museet ligger.

Skanderborg Museum (link) har ansvaret for den samlede kulturhistorie i Skanderborg kommune. Museet omfatter fem museer og seks arkiver. Den samlede administration ligger på Adelgade i Skanderborg. I Skanderborg kan man bl.a. møde den ydmyge biskop på Øm Kloster, jernalderkrigeren, landskabsmaleren med de sublime motiver, mølleren, fiskerne, den sære apoteker, brobyggeren, flygtninge og tyske soldater og kongen, der grundlagde byen.

Museum Silkeborg (link) består af tre fysiske afdelinger: Hovedgården og Papirmuseet i Silkeborg samt Blicheregnen i Thorning. Samlingerne omfatter stenalder, bronzealder, jernalder med Tollundmanden, vikingetid, middelalder, Silkeborg Slot, glasudstilling, Sorring lertøj, gamle håndværk, borgerstuer fra 1800-tallet og arbejderliv i Silkeborg.

Presse og publikationer

Digital byvandring. Artikel fra Herning Folkeblad.

Museum flytter ud i naturen. Artikel fra Herning Folkeblad.

nemt på sporet af fortiden. Artikel fra Herning Folkeblad, Ikast-Brande.

Ny App i luften og i landskabet. Alexandra artikel.

På besøg i oldtiden med smartphone. Alexandra artikel om projektet.

Næste Generations SmartPhones: Sensorbaseret Interaktion. Artikel fra marketit.dk.

Digitale Tråde over Landskabet (2011-2013). Museum Midtjylland og Alexandra Instituttet.

Editors: Log in her.